DEMİR HURDASI

Hurdalar sürdürülebilir bir çevre açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü farklı koşullarda ortaya çıkan atıklar büyük bir çevre kirliliği oluşturmaktadır. Bu atıklar oluşturdukları çevre kirliliği nedeniyle çevreye ve doğaya ciddi zararlar verebilmektedir. Çoğu atık yüzyıllarca doğada çözünmeden durmakta ve doğayla birlikte canlıların sağlığını da tehdit etmektedir.

Hurdacılık sayesinde çevreye salınan atıkların toplanması, temizlenmesi ve geri dönüştürülerek yeniden kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca hurdaları toplamaktan ve dönüştürmekten kazanç da elde edilebilmektedir. Bu yüzden günümüzde hurdacılık sektörü oldukça gelişmekte ve sürdürülebilirlik çalışmalarına da önemli derecede destek olmaktadır.

Demir Hurdanın Özellikleri

Geri dönüşümde en çok kullanılan metaller arasında demir maddesi ilk sıralarda gelmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan demir hurdası pek çok sektör için de vazgeçilmezdir. Yaşamın hemen her alanında demir kullanımına rastlanılmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe; bina yapımında, büyük yapıların inşa edilmesinde demirin kullanıldığı görülmektedir.

Bunun yanı sıra eşya yapımında, mobilya yapımında, araç yapımında demir kullanılır. Demir en çok alınan, satılan, geri dönüştürülen, yeniden kullanılan hurdalar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.